Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over de campagne. Staat jouw vraag er nog niet bij? Laat het ons weten via nietgenoeg@11.be.

Sorry Is Niet Genoeg-campagne

Waarom is een 'sorry' niet genoeg voor 11.11.11?
Wat houdt de Sorry Is Niet Genoeg-actie in?
Hoe kan je meedoen aan de campagne?
Ik ben geen 11.groep, kan/mag ik deelnemen aan ‘Sorry Is Niet Genoeg’?
Mogen we een Sorry Is Niet Genoeg-actie organiseren op een andere datum dan 17, 18 of 19 oktober?
Wie kunnen we allemaal aanspreken op lokaal vlak om mee te doen met ‘Sorry Is Niet Genoeg’?
Wat kunnen we de mensen vertellen als ze langskomen op onze stand?
Waarom moet ik mijn actie registeren op www.nietgenoeg.be?
Hoe maken we onze actie kenbaar in de gemeente?
Welk materiaal kunnen we gebruiken voor de inkleding van de stand?
Hoe kan ik Sorry Is Niet Genoeg-actiemateriaal bestellen?
Mogen we voedsel verkopen?
Ik heb (veel) voedselresten in huis of heb groenten over uit de tuin. Hoe kan ik in contact komen met mensen die er iets mee willen koken en verdelen? Of hoe kan ik mijn groenten schenken aan de actie?
Wat houdt de kick-off op 13 september in?
Wat gebeurt er op 16/10 tijdens de Wereldvoedseldag?
Wat is er gebeurd in het eerste jaar van de voedselcampagne?
Moet ik in het actieweekend in oktober én in het financieel actieweekend in november op straat komen voor 11.11.11?
Moeten we een verzekering afsluiten?
Wie zit er achter de organisatie?
Waar kan ik terecht met meer vragen?

11.11.11 en de perenkwestie

Wat is het standpunt van 11.11.11 over de perenkwestie? Wat verwacht 11.11.11 van de overheid?
Roept 11.11.11 op om iets te doen met de peren (en de andere producten) die verloren gaan?
Kunnen vrijwilligers de peren en appelen die de boeren laten hangen nog (helpen) redden?
Welke alternatieven zijn er voor vernietiging?
Wat kunnen 11.11.11 vrijwilligers doen tegen deze verspilling?

Sorry Is Niet Genoeg @school

Is er ook een actie op maat van scholen?
Waar vind ik educatief materiaal om met mijn leerlingen rond het thema aan de slag te gaan?
Mag ik ook op een andere dag een actie organiseren op school?
Ik ben een enthousiaste leerkracht, maar hoe krijg ik mijn collega's mee?
Hoe kan ik na de actiedag op school nog verder werken rond dit thema?

Over voedselverspilling

Werkt een (te) groot keuzeaanbod in de supermarkt voedselverspilling in de hand?
Wordt voedsel soms bewust afgekeurd om de prijs hoog te houden?
Heeft het verminderen van voedselverspilling invloed op de prijs ervan?
In welke schakel van de voedselketen vindt de cosmetische selectie van voedsel plaats?
Zijn er winkels die cosmetisch afgekeurde groenten en fruit verkopen?
Waarom zijn de cosmetische normen voor groenten en fruit zo streng ?
Wie bepaalt die cosmetische normen? Als dit alleen de supermarkten zijn, heeft een politieke campagne toch weinig zin?
Zijn die cosmetische normen vooral een Belgisch fenomeen? In andere Europese landen zie je dikwijls ook minder ‘mooie’ producten in de rekken liggen?
Waarom kiest 11.11.11 voor een campagne gericht naar de overheid, en niet of minder gericht naar de consument, de supermarkten of op de multinationals?
Wat kunnen wij doen aan voedselverlies in het Zuiden?
Naar welk politiek niveau of naar welke minister gaan we met de resultaten van de campagne ? Met andere woorden: naar wie stappen we met al de Sorry Is Niet Genoeg-filmpjes?
Wat zijn de gevolgen van vrijhandelsakkoorden op voedselverspilling ?
Met wie werkt 11.11.11 samen aan dit thema op Europees niveau?
Benaderen we met deze campagne ook de industrie en de handel?
Wat zegt 11.11.11 over de voedselveiligheid? Er wordt toch veel weggegooid uit angst voor onveilig voedsel?
Hoe werkt 11.11.11 in deze campagne samen met de leden?
Hoe werken 11.11.11 en zijn partners in het Zuiden aan voedselverspilling?
Is verspilling in het Zuiden niet vooral een probleem van infrastructuur (wegen, transport …)? Komt dit aan bod in de campagne?
Wat kan de rol zijn van (lokale) coöperatieven in het Zuiden om verspilling tegen te gaan? En dit ten opzichte van industriële landbouw?
Hoe zit het met de samenwerking met organisaties die hier bij ons bezig zijn rond duurzaam voedsel, zoals Wervel?
Hoe zit het met de boeren hier? Krijgen zij wel een eerlijke prijs voor hun producten?
Voedselbanken zorgen toch al dat een groot deel van de voedseloverschotten goed gebruikt wordt?
Is het geen hopeloze zaak om wereldwijde systemen aan te pakken? Moeten we niet van beneden naar boven werken, en zo druk gaan uitoefenen?
Waarom richten we ons niet op de consument? 33% van de verspilling zit immers daar. Het zijn toch de consumenten die geen kromme komkommers willen?
In welke mate draagt voedselexport vanuit Europa bij aan de voedselverspilling?

Honger wereldwijd

Bepaalde onderzoekers wijzen erop dat honger geen probleem is in de wereld vandaag. Hoe zit dat?
De campagne heeft het over honger in het Zuiden. Is er in het Noorden dan geen honger?
Vroeger stonden kinderen met dikke buikjes op de affiche. Nu niet meer. Zijn ze er dan niet meer?
Hebben we recht op boontjes uit Kenia?
Is het hongerprobleem niet opgelost als we de overbevolking aanpakken?
In 2007 voerde 11.11.11 ook al campagne tegen de honger. Wat is er sindsdien veranderd?
Zoek

Blijf op de hoogte

Inschrijven

Steun 11.11.11