Onze eisen om voedselverspilling tegen te gaan

Ieder jaar gaat wereldwijd 1,3 miljard ton voedsel verloren. In het Zuiden hangt voedselverlies vooral samen met armoede en ongelijkheid en ondermijnt het de inkomens en voedselzekerheid van boeren. Tegelijk is het voor 11.11.11 duidelijk dat het Noorden een grote verantwoordelijkheid draagt voor de verspilling. Om het probleem ten gronde aan te pakken, schuift 11.11.11 vier eisen voor politici naar voren:

1. Meer transparantie en duidelijkheid

Er is nog veel onduidelijkheid over hoeveel voedsel in elke schakel van de voedselketen verspild wordt en wie daarvoor verantwoordelijk is. De voedselverspilling moet duidelijk in kaart gebracht worden. Pas dan kan ze efficiënt aangepakt worden.

2. Duidelijke afspraken maken en doen naleven

Om voedselverspilling aan te pakken moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden met de betrokken spelers uit de voedselketen. De overheid moet erop toezien dat die ook nageleefd worden.

3. Oneerlijke handelspraktijken stoppen

Voedselproducenten krijgen vaak af te rekenen met plots verlaagde prijzen en afzeggingen van bestellingen. Daardoor verdienen ze minder en blijven ze met hun producten zitten. Bindende gedragscodes moeten deze oneerlijke handelspraktijken, die tot verspilling leiden, aan banden leggen.

4. Geen voedsel weggooien omwille van het uitzicht

Jaarlijks wordt heel wat voedsel weggegooid omdat het niet mooi is. Door strakke  normen voor het uitzicht van verse groenten en fruit, belandt perfect eetbaar voedsel in de vuilbak. Deze ‘cosmetische’ voorschriften moeten afgeschaft worden.

Meer over onze eisen en over het thema van onze campagne vind je in het basisdossier: Campagne Recht op Voedsel - Voedselverspilling.

Stand van zaken campagne 2013

Vorig jaar, in het eerste luik van onze voedselcampagne, zoomden we in op de oorzaken van honger. We trokken met deze vier eisen naar onze politici: gok niet met voedsel, geen voedsel in de tank, stop land- en waterroof en een duurzaam klimaatbeleid. Ook dit jaar blijven we die eisen verder opvolgen. Wat werd er intussen gerealiseerd?

Gok niet met voedsel

 • Met een stevig dossier zette 11.11.11 zowel druk op het Belgische en Europese beleid als op de banken om voedselspeculatie aan banden te leggen;
 • Met succes: de bank Belfius kondigde aan het grondstoffenfonds uit zijn aanbod te schrappen;
 • Er kwam een nieuwe Europese richtlijn die schadelijke voedselspeculatie zal aanpakken. 11.11.11 lobbyde mee voor een goede uitkomst bij de stemming ervan;
 • De eisen over voedselspeculatie werden in de aanloop naar de verkiezingen opgenomen in het verkiezingsmemorandum van 11.11.11. Ook na de verkiezingen blijft 11.11.11 het dossier opvolgen en deze eisen publiekelijk herhalen.

Geen voedsel in de tank

 • Samen met andere organisaties ondernam 11.11.11 acties om het beleid rond biobrandstoffen te beïnvloeden;
 • Door lobbywerk van 11.11.11 verwierp België een slecht Europees voorstel dat het aandeel conventionele biobrandstoffen (brandstoffen afgeleid van voedselgewassen) wilde verhogen.

Stop land- en waterroof

 • 11.11.11 bracht samen met een aantal andere organisaties twee pittige dossiers uit: één rapport dat kijkt naar de Belgische verantwoordelijkheid in de wereldwijde landroof, een ander over de rol van de Belgische banken bij landroof. Daarmee voerde 11.11.11 de druk op de regering en banken op om iets te doen aan de problematiek;
 • 11.11.11 werkte in het Vlaamse en federale parlement met succes mee aan nieuwe resoluties over land- en waterroof.

Een duurzaam klimaatbeleid

 • 11.11.11 bracht eind 2013, tijdens de klimaattop in Warschau, een scherp dossier uit over de Belgische en Vlaamse aankoop van ‘schone’ lucht;
 • het zette daarmee de problematiek van de aankoop van emissierechten op de politieke agenda;
 • in 2014 werkte 11.11.11 hierop verder met een parlementaire gedachtewisseling met de bevoegde minister, workshops, briefingpapers en lobbywerk;
 • België gaf daarop een positief politiek signaal door de belofte om 3,25 miljoen euro bij te dragen aan het adaptatiefonds, een fonds speciaal ontworpen om de gevolgen van klimaatopwarming aan te pakken in ontwikkelingslanden. Het bedrag komt nog niet in de buurt van wat nodig is, maar het is wel een eerste stap naar verdere discussie over internationale klimaatfinanciering binnen België.

Lees meer over deze vier eisen op http://www.ikkookvanwoede.be/eisen.


Zoek

Blijf op de hoogte

Inschrijven

Steun 11.11.11