Disclaimer

Disclaimer
De intellectuele eigendomsrechten van de verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan de organisaties die informatie plaatsen op deze site. Gebruikers hebben het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat zij de bron vermelden.
11.11.11 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip – zonder beperking – van alle verliezen, werkonderbreking, beschadigingen van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.
Er is op deze site geen plaats voor bijdragen die regelrecht indruisen tegen de visie en standpunten van 11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging vzw, of die de visie en standpunten van de koepel aanvallen.

Bescherming van de persoonsgegevens
Wij respecteren de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens. Bij het gebruik van deze gegevens respecteren wij volledig de wet van 8 december 1992 van 08.12.1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11.12.1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24.10.1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens.
Uw gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.
U hebt recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren.
E-mailadressen, die in het kader van acties of nieuwsbrieven worden verzameld, worden niet doorgegeven.

Zoek

Blijf op de hoogte

Inschrijven

Steun 11.11.11