Campagne Voedselverspilling

Met dit schema werpen we een blik op voedselverlies en -verspilling wereldwijd. Voedsel gaat in elke schakel van de voedselketen verloren, maar niet overal in dezelfde mate en om uiteenlopende redenen.  Zo zien we dat het Zuiden geplaagd wordt door voedselverlies: voedsel dat geproduceerd wordt voor menselijke consumptie maar dat uit de voedselketen geraakt door een gebrek aan middelen (gebrekkige landbouwtechnieken, slechte opslag en transport  …). In het Noorden belandt veel voedsel in de vuilbak door verspilling: voedsel, geschikt voor menselijke consumptie, dat verloren gaat door menselijk toedoen of nalatigheid.

Omdat niet alle nuances aan bod kunnen komen, is dit schema niet het volledige verhaal. Om een meer volledig beeld te krijgen van de problematiek van voedselverspilling verwijzen we je graag door naar ons basisdossier: Campagne Recht op Voedsel - Voedselverspilling.

Zuid = veel verlies Noord = veel verspilling

Landbouw op het veld
Noorden: 31 % Zuiden: 33 % +
Probleem
 • ziektes, plagen, weersomstandigheden
 • gebrekkige of onaangepaste landbouw- en oogsttechnieken
 • afkeuring voedsel omwille van kwaliteits- en cosmetische normen
 • niet afnemen van oogst omwille van eenzijdige contracten
 • te lage prijs door groot aanbod en goedkope invoer
Oplossing
 • investeren in familiale landbouw
 • het wegwerken van overbodige (cosmetische) kwaliteitsnormen
 • het wegwerken van eenzijdige contracten
 • garanderen van lonende, stabiele prijzen
Campagne

11.11.11 schuift vier politieke eisen naar voren:

 • Meer transparantie en duidelijkheid over voedselverspilling
 • Duidelijke afspraken maken om voedselverspilling tegen te gaan en deze ook doen naleven
 • Oneerlijke handelspraktijken stoppen
 • Geen voedsel weggooien omwille van het uitzicht
Opslag-transport onderweg
Noorden: 16 % Zuiden: 30 % +
Probleem
 • gebrekkige of onaangepaste middelen, know-how en infrastructuur (wegen, vervoer, opslag)
 • onvoldoende gewapend tegen omgevingsfactoren (hoge temperaturen, hoge vochtigheidsgraad ...)
Oplossing
 • investeren in betere wegen en opslag
 • ontwikkelen en promoten van  technieken voor bewaring en transport
Campagne

11.11.11 schuift vier politieke eisen naar voren:

 • Meer transparantie en duidelijkheid over voedselverspilling
 • Duidelijke afspraken maken om voedselverspilling tegen te gaan en deze ook doen naleven
 • Oneerlijke handelspraktijken stoppen
 • Geen voedsel weggooien omwille van het uitzicht
Verwerking in de fabriek
Noorden: 10 % Zuiden: 12 % +
Probleem
 • gebrekkige of onaangepaste middelen, know-how, organisatie en infrastructuur
 • afkeuring voedsel omwille van kwaliteits- en cosmetische normen
 • niet goed afstemmen van aankoop, verwerking en verkoop
 • nonchalant omspringen met té laaggeprijsde grondstoffen
Oplossing
 • verbeterde technieken en productieprocessen
 • het wegwerken van overbodige (cosmetische) kwaliteitsnormen
 • toepassen van de ‘cascade van waardebehoud’
 • het wegwerken van eenzijdige contracten
Campagne

11.11.11 schuift vier politieke eisen naar voren:

 • Meer transparantie en duidelijkheid over voedselverspilling
 • Duidelijke afspraken maken om voedselverspilling tegen te gaan en deze ook doen naleven
 • Oneerlijke handelspraktijken stoppen
 • Geen voedsel weggooien omwille van het uitzicht
Distributie in de winkel
Noorden: 10 % Zuiden: 15 % +
Probleem
 • aanbieden van te grote porties/verpakkingen
 • uitstallen groot aanbod
 • afkeuring voedsel omwille van kwaliteits- en cosmetische normen
 • niet goed afstemmen van aankoop op voorraad en verkoop
Oplossing
 • zuiniger uitstallen
 • versoepelen cosmetische normen
 • beter afstemmen vraag en aanbod
 • toepassen van de ‘cascade van waardebehoud’
Campagne

11.11.11 schuift vier politieke eisen naar voren:

 • Meer transparantie en duidelijkheid over voedselverspilling
 • Duidelijke afspraken maken om voedselverspilling tegen te gaan en deze ook doen naleven
 • Oneerlijke handelspraktijken stoppen
 • Geen voedsel weggooien omwille van het uitzicht
Consumptie op tafel
Noorden: 33 % Zuiden: 9 % +
Probleem
 • misverstanden met houdbaarheidsdatums
 • nonchalant of ondoordacht aankoop- en consumptiegedrag
 • aanbieden van te groot assortiment en te grote porties in horeca, bedrijfsrestaurants …

 

Oplossing
 • sensibilisering van mensen, organisaties, bedrijven en overheden
 • bewuster aankopen, bewaren en koken van voedsel
Campagne

11.11.11 schuift vier politieke eisen naar voren:

 • Meer transparantie en duidelijkheid over voedselverspilling
 • Duidelijke afspraken maken om voedselverspilling tegen te gaan en deze ook doen naleven
 • Oneerlijke handelspraktijken stoppen
 • Geen voedsel weggooien omwille van het uitzicht

Zoek

Blijf op de hoogte

Inschrijven

Steun 11.11.11